News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Państwowy gigant spożywczy pokazał karty. Ile zarabia się na cukrze?

Państwowy gigant spożywczy pokazał karty. Ile zarabia się na cukrze?
  • Krajowa Grupa Spożywcza, jeden z największych w Polsce producentów żywności, podał wyniki finansowe za rok obrotowy od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r. 
  • W badanym roku obrotowym łączne przychody KGS S.A. wyniosły
    4.605. 796 tys. zł, z czego przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły razem 4.232.554 tys. zł, natomiast przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 373.242 tys. zł, co stanowiło odpowiednio 92% i 8% całości przychodów ze sprzedaży.
  • Zrealizowany zysk brutto na sprzedaży w roku 2022/2023 wyniósł 1.307 mln zł.
  • Uzyskany za analizowany rok 2022/2023 zysk netto w wysokości 430,7 mln zł był niższy od przewidywanego w planie o 32,7 mln zł.
  • Na koniec roku obrotowego w spółce zatrudnionych było 2.039 pracowników stałych.

Struktura przychodów KGS

Struktura przychodów KGS

Wynik finansowy KGS

Wynik finansowy KGS

Struktura rzeczowych aktywów trwałych KGS

Struktura rzeczowych aktywów trwałych KGS

Wiodącymi celami strategicznymi Grupy Kapitałowej KGS S.A. są wzrost wpływu Grupy na bezpieczeństwo żywnościowe oraz wzrost wartości Grupy. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. określiła cele, rozumiane jako aspiracje strategiczne z podziałem na poszczególne segmenty Grupy, obejmujące dla:
– Segmentu cukrowego: umocnienie pozycji na rynku cukru w Polsce i Europie, wydłużenie łańcucha wartości poprzez wykorzystanie produktów ubocznych (melasa, wysłodki) do produkcji innych wyrobów;
–  Segmentu nasienno-rolnego: ujednolicenie potencjału hodowlanego w ramach Grupy Kapitałowej, optymalizację działalności dodatkowych prowadzonych przez spółki segmentu (w szczególności koni), rozwój i modernizacje produkcji mleka, zwiększanie obszaru gruntów ornych (poprzez dzierżawę lub zakup);
–  Segmentu skrobiowego: stabilizację bazy surowcowej w zakresie ziemniaka skrobiowego, rozszerzenie produkcji o inne typy skrobi (w szczególności o skrobię grochową i kukurydzianą), rozszerzenie produkcji o produkty przetworzenia skrobi (w szczególności płatki ziemniaczane);
– Segmentu zbożowo-młynarskiego: rozwój eksportu zboża w szczególności drogą morską, rozwój zdolności przemiałowych, w tym rozszerzenie portfolio produkcyjnego m.in. o produkty przemiału kukurydzianego;
–  Segmentu spożywczego: stabilizację ekonomiczno-finansową podmiotów obecnych w segmencie, rozwój przetwórstwa owocowo-warzywnego poprzez akwizycje, współpracę z rolnikami poprzez utworzenie podmiotu zajmującego się obrotem owocami do przemysłu.

Produkcja i handel cukrem w najbliższych latach pozostają priorytetem KGS

Pomimo dywersyfikacji działalności poprzez wejście w inne sektory przetwórstwa rolno-spożywczego, segment produkcji cukru jest dominującym w Grupie Kapitałowej KGS S.A. Z tego też względu produkcja i handel cukrem w najbliższych latach pozostają priorytetem funkcjonowania spółki. Aby utrzymać obecną pozycję rynkową i uzyskać trwałą rentowność Grupy Kapitałowej, KGS S.A. będzie przede wszystkim konkurować kosztowo w produkcji cukru, wykorzystując przy tym efekt skali oraz działania organizacyjne, ograniczające koszty ogólne. Wszelkie prowadzone w s półce działania będą nakierowane na obniżenie kosztów produkcji w segmencie cukru i optymalizację kosztów działalności w procesach wspierających, a także na doskonalenie funkcjonowania procedur i procesów.

Rachunek zysków i strat spółki przewidywany w „Planie rzeczowo-finansowym Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na rok obrotowy 2023/2024” przyjętym przez Zarząd Uchwałą Nr 7308/IX/2023 z 14.09.2023 r. i pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 68/X/2023 (2340) z dnia 21.09.2023 r. zamyka się zyskiem netto 200,5 mln zł. 

 

Źródło informacji

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: