News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Lęki Polaków. Utrata zdrowia i dochodu ale jest coś jeszcze

Lęki Polaków. Utrata zdrowia i dochodu ale jest coś jeszcze

Jak wynika z badania, najczęściej niepokoimy się o stan naszego zdrowia. Blisko 70% badanych boi się poważnych problemów zdrowotnych. Na kolejnym miejscu jest utrata dochodu (67%). Odczuwamy strach przed kradzieżą danych w Internecie (66%), wypadkiem (63%), śmiercią (61%), trwałym kalectwem (59%) i hospitalizacją (58%), a 56% z nas obawia się utraty pracy. Ponad połowa badanych (54%) boi się też depresji.
– Najwięcej obaw dotyczy naszego zdrowia, co ma również przełożenie na niepokój związany z sytuacją finansową. Utrata zdolności do pracy, a do tego utrudniony dostęp do bezpłatnej służby zdrowia i wydatki na leczenie – nie napawają Polaków optymizmem – mówi Ewa Mach, dyrektorka Departamentu Marketingu i Produktu w BNP Paribas Cardif w Polsce.

Nasze kolejne zmartwienia związane są ściśle z warunkami zewnętrznymi – konfliktami zbrojnymi, wzrostem cen i wysoką inflacją. Trwanie w stanie niepokoju i niepewności, ale też szybkie tempo życia, doprowadzają z kolei do szeregu problemów ze zdrowiem psychicznym, stąd na przykład lęk przed zachorowaniem na depresję – komentuje Ewa Mach.

Utratą pracy martwi się 63% kobiet i 48% mężczyzn, a depresją 62% kobiet i 47% mężczyzn. Większy lęk przed problemami ze zdrowiem psychicznym mają ludzie młodzi: 61% badanych w wieku 18-24 lat  i 61% w wieku 35-44 lata, podczas gdy wśród osób powyżej 55 r.ż. – 40%.

Problemy społeczne i ich konsekwencje ekonomiczne

Wysoki odsetek Polaków (wyższy niż w Europie) uważa, że nieoczekiwane wydarzenia życiowe takie jak śmierć bliskiej osoby (63% wskazań) oraz utrata pracy (59%) nie pozwoliłyby im na utrzymanie obecnego poziomu życia. Dodatkowo utrata dochodu jest postrzegana przez ponad połowę Polaków (54%) jako bardzo aktualne ryzyko, co jest zdecydowanie wyższym wynikiem niż w innych krajach Europy.

W tym roku po raz pierwszy w badaniu pojawiło się pytania o sytuację międzynarodową i konflikty na świecie, czym martwi się 78% ankietowanych Polaków. Również po raz pierwszy ankieterzy zapytali o obawę przed kradzieżą danych w Internecie. Aż 66% Polaków jest świadoma zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem i jest to najczęściej wskazywana obawa po ciężkim zachorowaniu i utracie źródła dochodu. Co ciekawe, w porównaniu do badanych w innych państwach europejskich mniej obawiamy się zmian klimatycznych (59% vs. 72%). Konsekwencji globalnego ocieplenia bardziej świadomi są najstarsi badani: 65% osób powyżej 55 r.ż. vs. 52% w wieku 25-34 lat.

Ponad połowa badanych chciałaby być lepiej zabezpieczona w przypadku poważnej choroby,  a 40% w przypadku niezdolności do pracy lub jej utraty. Aż o 7 p.p. (z 18% w 2021 r. do 25% obecnie) wzrosła potrzeba bezpieczeństwa w razie zachorowania na depresję. Co 4. badany chciałby być lepiej chroniony w przypadku kradzieży jego danych w Internecie i kradzieży samochodu.
– Wyniki naszego badania pokazują także, że Polacy nie czują się bezpiecznie, a w przypadku trudnych wydarzeń będą mieli problem z utrzymaniem standardu życia. Dostrzegamy potrzebę lepszego zabezpieczenia się przed nieprzywidzianymi zdarzeniami w życiu, którą sygnalizują Polacy – mówi Ewa Mach.

Rośnie skłonność Polaków do zaciągania kredytu hipotecznego i brania pożyczek na zakup samochodu, rozpoczęcie działalności gospodarczej, na wakacje oraz finansowanie edukacji dzieci.

Polacy mniej niż pozostali Europejczycy martwią się wzrostem stóp procentowych (57% vs. 62%), za to bardziej stresuje ich ryzyko braku możliwości spłaty kredytów. Znajomość produktów ubezpieczeniowych, które chronią kredytobiorców nie jest powszechna. 34% badanych nigdy nie słyszało o takim zabezpieczeniu. Blisko połowa słyszała o takiej możliwości, ale z niej nie korzystała.

Informacje o badaniu: zainicjowane przez BNP Paribas Cardif badanie “Protect & Project Oneself” zostało przeprowadzone w dniach 19 stycznia – 13 lutego 2024 roku w 21 krajach, na trzech kontynentach (Europa, Ameryka Południowa i Azja) przy pomocy panelu badawczego firmy badawczej Ipsos. Wzięło w nim udział 21 000 respondentów, w tym 1 000 osób z Polski. Próba kwotowa odzwierciedlała strukturę populacji pod względem: płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz podejmowania decyzji dotyczących produktów i usług finansowych w gospodarstwie domowym.

Źródło informacji

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: