News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Deweloper parków handlowych brata się z Polskim Holdingiem Rozwoju

Deweloper parków handlowych brata się z Polskim Holdingiem Rozwoju

– Strony listu intencyjnego w dobrej wierze zamierzają prowadzić negocjacje dotyczące wypracowania warunków połączenia Tower Investment z PHR przez wzajemną wymianę akcji, której celem będzie zmiana struktury akcjonariatu, a także doprowadzenie do zmiany podstawowej działalności notowanej na podstawowym rynku GPW – Tower Investments S.A. na działalność prowadzoną dotychczas przez PHR, przy jednoczesnym pozostawieniu dotychczasowej działalności spółki jako uzupełniającej, prowadzonej przez spółki zależne – wyjaśnia firma.

Tower Investments podpisuje list intencyjny. Będzie restrukturyzacja

Strony listu zamierzają prowadzić rozmowy w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na:
– restrukturyzacji zadłużenia spółki, przeniesienia części aktywów nieruchomościowych do spółek zależnych firmy;
– doprowadzenia do sytuacji, iż TI będzie prowadził działalność wyłącznie jako spółka holdingowa i nie będzie posiadał żadnych nieuregulowanych, przeterminowanych lub wymagalnych zobowiązań w stosunku do osób trzecich, w tym z tytułu podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, a także z tytułu udzielonych poręczeń, gwarancji lub innego rodzaju zabezpieczeń na rzecz osób trzecich;
– wypracowania docelowej struktury akcjonariatu firmy oraz ustalenie zasad realizacji tego procesu
– podjęcia stosownych uchwał przez organy stron umożliwiające podwyższenie kapitału firmy oraz podpisanie innych uzgodnionych i wymaganych umów lub porozumień, które pozwolą na doprowadzenie do osiąnięcia struktury docelowej;
– przeprowadzenie przez PHR pełnego procesu due diligence Tower Investments (w tym badania stanu prawnego, podatkowego oraz finansowego spółki).

List wchodzi w życie w dniu jego zawarcia i obowiązuje do 30.09.2024 roku.

Finanse Tower Investments

Spółka Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Ponadto jest właścicielem marki Shopin. W 2017 r. spółka przeszła z NewConnect na rynek główny GPW. Teraz szuka pomysłu na przyszłość i przetrwanie trudnych czasów.

Tower Investments opublikował raport za rok obrachunkowy 2023, trwający od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. Firma odnotowała 15,48 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 10,24 mln zł straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 5,79 mln zł wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 7,8 mln zł w 2024 r. wobec 26,56 mln zł rok wcześniej.

Źródło informacji

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: