News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Daug pakeitimų dėl darbo stažo. Manoma, kad tai būtų naudingiau darbuotojui

Sporo zmian dotyczących stażu pracy. Ma być korzystniej dla pracownika
  • Darbo ir socialinės politikos ministerija rengia esminį Darbo kodekso pakeitimą, kuriuo iš esmės pakeistos darbo stažo skaičiavimo taisyklės.
  • Šiandien tam tikromis darbuotojo teisėmis gali naudotis tik darbo ir tarnybos santykių pagrindu įdarbinti asmenys. Pralaimi tie, kurie dirba metus, pvz., pagal mandato sutartis.

Darbo kodekso pakeitimo projektas dėl stažo šių metų liepos 9 d. vyko į viešas konsultacijas.

– Siūlomu pakeitimu siekiama suvienodinti galimybes gauti tam tikras darbuotojo teises, taip pat pareigas, kurioms reikalinga patvirtinta profesinė patirtis, asmenims, užsiimantiems apmokamą veiklą ne darbo ar tarnybos santykiais. Milijonams darbuotojų ir verslininkų – aiškina Šeimos, darbo ir socialinės politikos ministerija

Į darbo stažą įskaičiuojamas savarankiškas darbas ir komisiniai

Pagal siūlomus nuostatus į darbo laikotarpį bus įtraukta:

– ne žemės ūkio veiklos ir buvimo asmeniu, bendradarbiaujančiu su ne žemės ūkio veiklą vykdančiu asmeniu, laikotarpius, už kuriuos buvo sumokėtos pensijos, invalidumo ar nelaimingų atsitikimų draudimo įmokos;

– pavedimo ar paslaugų teikimo, pavedimo sutarties vykdymo laikotarpiai, likimas su tokiais asmenimis bendradarbiaujančiu asmeniu arba likimas žemės ūkio gamybos kooperatyvo ir žemės ūkio ratų kooperatyvo nariu, – per kuriuos tam asmeniui buvo taikomas pensijos ir invalidumo draudimas;

– profesinės veiklos laikotarpiai, kurie iš esmės suteikia teisę į socialinę apsaugą, kai asmuo nebuvo apdraustas pensijos ir invalidumo, tai gali būti atleidimas nuo prievolės mokėti socialinio draudimo įmokas kaip paramos ūkio dalyviams dalį; nukentėjusiems nuo COVID-19 pandemijos, netaikomas privalomuoju socialiniu draudimu dėl verslo steigimo lengvatos ar lengvatos verslui, kuris viršijo metinį įmokų apskaičiavimo pagrindą, taip pat lengvatos vidurinei mokyklai laikotarpis. studentai arba studentai iki 26 metų amžiaus

– dokumentais patvirtintas pelningos veiklos laikotarpis, išskyrus darbą užsienyje.

O kaip tai atrodys praktiškai?

Minėti laikotarpiai bus patvirtinti Socialinio draudimo įstaigos išduota pažyma. Svarbu tai, kad darbo pagal pavedimo sutartis ar paslaugų teikimo sutartis, sudarytas su esamu darbdaviu, laikotarpis bus įskaitomas tiek į bendrąją, tiek į vadinamąjį. įmonės darbo stažas.

Sutampant laikotarpiams: ne žemės ūkio veiklos vykdymo ir buvimo asmeniu, bendradarbiaujančiu su ne žemės ūkio veiklą vykdančiu asmeniu, taip pat užsakymo atlikimo ar paslaugų teikimo, darbo pagal pavedimo sutartį arba buvimo nariu laikotarpiai. žemės ūkio gamybos kooperatyvo ir žemės ūkio kooperatyvo arba šie laikotarpiai sutampa su buvimo darbo santykių laikotarpiu, vienas iš šių laikotarpių įskaitomas į darbo laikotarpį.

Projekte daroma prielaida, kad naujosios įstatymo nuostatos bus taikomos nuo 2026 metų sausio 1 dienos.

Ministerija pateikia naujų taisyklių taikymo pavyzdžių:

Po 2026 m. sausio 1 d., darbuotojui, turinčiam 7 metų darbo stažą, į darbo stažą įtraukus papildomus 4 darbo pagal komandiruotę metus, bus suteiktos 26 dienų atostogų atostogos (darbuotojams, dirbantiems trumpiau nei 20 dienų, bus suteiktos 26 dienų atostogos). 10 metų).

Darbuotojas pagal neterminuotą darbo sutartį dirbo pas darbdavį dvejus metus, todėl jam taikomas 1 mėnesio įspėjimo terminas. Prieš pradėdamas dirbti pagal darbo sutartį, darbuotojas pusantrų metų dirbo pas tą patį darbdavį pagal pavedimo sutartį. Įskaitant pavedimo sutarties terminą į darbuotojo darbo stažą, darbuotojui bus taikomas 3 mėnesių įspėjimo terminas. Šiame kontekste reikia atsiminti, kad įspėjimo termino trukmė nustatoma pagal įmonės darbo stažą darbo stažą, todėl įspėjimo termino trukmei neįtakoja darbo pagal komandiruotę kitoje įmonėje laikotarpis.

2028-02-01 darbuotojas bus išdirbęs 20 metų. Tačiau prieš pradėdamas dirbti pagal darbo santykius darbuotojas 5 metus vadovavo individualiai įmonei. Dėl ūkinės veiklos laikotarpio įskaitymo į darbo stažą darbuotojui nuo 2028 m. vasario 1 d. priklausys jubiliejinė priemoka už 25 darbo metus (jei pas įdarbinantį darbdavį galiojančios darbo teisės nuostatos numato tokią galimybę). Tačiau tai nereiškia, kad darbuotojui jums priklausys ir priedas už 20 metų darbo stažą, nes 2023 m. vasario 1 d. į individualios įmonės veiklos trukmę neįskaičiuotas laikotarpis). paslauga. Darbuotojų teisės, atsirandančios įtraukus profesinės veiklos laikotarpius, kurie šiuo metu neįtraukti, bus prieinami nuo įstatymo įsigaliojimo datos (2026 m. sausio 1 d.).

Darbuotojas gauna darbo apmokėjimo nuostatuose numatytą 1% praktikos išmoką. bazinio atlyginimo už kiekvienus darbo metus. Šiuo metu jis gauna 5 proc. susiję su 2018-2020 ir 2022-2023 metais atliktais darbais, tačiau 2017 metais pagal pavedimo sutartį dirbo visus metus, o 2021-2023 metais vykdė verslą. Dėl įstatymo įsigaliojimo 2026 m. sausio 1 d., darbuotojui bus mokama 7 procentų stažas, nes į darbo stažą bus įskaičiuoti 1 metai (2017 m.), išdirbti pagal pavedimo sutartį ir nesutampantys su 2026 m. darbas pagal darbo sutartį, verslo veiklos laikotarpis 1 metai (2021 m.).

Naujienų šaltinis

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: