News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Biznes na targowiskach. W 2024 roku wzrosła ta opłata

Biznes na targowiskach. W 2024 roku wzrosła ta opłata

Od lat targowiska stanowią tradycyjną alternatywę dla nowoczesnych centrów handlowych. Mimo radykalnych zmian w strukturze handlu w ciągu ostatnich 30 lat, wiele osób nadal wybiera zakupy na targu. Powodów tego może być wiele, jedni decydują się na targowiska w poszukiwaniu ekologicznych produktów, inni domowych wyrobów, a dla niektórych jest to nawet pewien trend kulturowy.

Czy budowa trasy staromostowej ma wygasić targowisko miejskie?

Czytaj więcej

Czy budowa trasy staromostowej ma wygasić targowisko miejskie?

 

Czy można handlować na targu bez działalności gospodarczej?

Odpowiedź jest zaskakująco prosta: tak, można. Istnieje jednak pewien prawny aspekt, o którym warto pamiętać. W przypadku drobnej działalności zarobkowej osób fizycznych, znanej jako działalność nierejestrowa, istnieje pewien limit miesięcznych przychodów. Zgodnie z obowiązującym prawem, przychody w jakimkolwiek miesiącu nie mogą przekroczyć kwoty 1505 zł (50% minimalnego wynagrodzenia) w roku 2022.

Jednakże istnieje pewien wyjątek – osoby nie prowadzące działalności gospodarczej przez ostatnie 60 miesięcy mogą skorzystać z tego rodzaju zarobkowania. Działalność nierejestrowa zwalnia również z wielu formalności, takich jak:

  • wpis do CEIDG,
  • składki na ZUS,
  • posiadanie numerów identyfikacyjnych NIP i REGON.

Zamiast tego, wystarczy prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży. Warto jednak pamiętać, że mimo tych ułatwień, wystawienie paragonu lub faktury pozostaje obowiązkowe na żądanie kupującego.

Czy trzeba mieć pozwolenie na handel na targowisku?

Handel na targowisku to dla wielu osób szansa na dodatkowy zarobek lub prowadzenie działalności gospodarczej w przyjaznej atmosferze. Jednakże, czy każdy może po prostu przyjść i zacząć handlować? Otóż, sprawa nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać.

W praktyce, targowisko jest określoną jednostką zarządzaną przez administratora, który ustala zasady użytkowania oraz nadzoruje działalność handlową na terenie targowiska. Uzyskanie pozwolenia na handel zwykle jest związane z konkretnym obiektem targowym, a zasady te mogą się różnić w zależności od miejsca.

Administrator targowiska posiada pewne pole manewru w kwestii ustalania regulaminu i zasad funkcjonowania na danym obiekcie. Warto zaznaczyć, że regulaminy mogą różnić się między poszczególnymi targowiskami. Na przykład, w jednym targowisku może obowiązywać zakaz sprzedaży monet oraz przetworów mlecznych, podczas gdy na innym takie ograniczenia nie występują.

Ile kosztuje handel na targu? (opłata targowa)

W 2022 roku maksymalna stawka opłaty targowej ustalona była na poziomie 852,75 złotych za dzień. Jednakże w kolejnych latach zauważalne są wzrosty tych opłat. Na przykład, dla roku 2023 ustalono stawkę na poziomie 953,38 złotych dziennie, co stanowiło już znaczące podwyższenie w porównaniu do roku poprzedniego.

Obecnie, czyli w 2024 roku, maksymalna stawka opłaty targowej wynosi 1096,39 złotych za dzień. To kolejna znacząca podwyżka, która z pewnością wpłynie na budżety handlarzy oraz może mieć konsekwencje dla całej branży targowej.

Warto zaznaczyć, że opłata targowa obejmuje sprzedaż prowadzoną na otwartym powietrzu, na terenach specjalnie wyznaczonych do handlu, takich jak place targowe, parkingi czy inne dedykowane strefy handlowe. Nie obejmuje ona natomiast sprzedaży prowadzonej w budynkach handlowych lub ich częściach. Oznacza to, że sklepy, punkty sprzedaży w galeriach handlowych czy inne stałe placówki handlowe nie podlegają opłacie targowej.

Decyzja o wprowadzeniu opłaty targowej oraz jej wysokość zależy od władz lokalnych, a konkretnie Rady gminy. Warto zaznaczyć, że choć istnieje maksymalna stawka opłaty, to nie każda gmina musi ją wprowadzać na swoim terenie. Decyzje dotyczące wysokości opłaty oraz ewentualnych zmian w jej wysokości podejmowane są zwykle na podstawie konsultacji zainteresowanych stron oraz analizy potrzeb lokalnego rynku.

Jak ominąć opłatę targową?

Opłata targowa jest często spotykanym wydatkiem dla osób prowadzących działalność handlową na targowiskach. Jednak istnieją sposoby, aby uniknąć tej opłaty, korzystając z przepisów prawa.

Regulacje prawne dotyczące zwolnienia od opłaty targowej są zawarte w artykule 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwalnia się od opłaty targowej:

  • Osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach. Oznacza to, że jeśli prowadzisz działalność handlową na terenie objętym podatkiem od nieruchomości, możesz być zwolniony z opłaty targowej.
  • Rolników i ich domowników prowadzących handel w piątki i soboty, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Jest to istotne zwolnienie, ponieważ umożliwia rolnikom oraz ich domownikom prowadzenie handlu bez konieczności opłacania dodatkowych należności.

Czy opłata targowa jest obowiązkowa?

Tak, opłata targowa jest obowiązkowa dla wszystkich sprzedawców, którzy prowadzą sprzedaż na targowiskach lub innych wyznaczonych do tego miejscach na otwartym powietrzu. Jej uiszczenie jest wymagane w celu legalnego prowadzenia działalności handlowej w takich miejscach.

Źródło informacji

Dalintis:
0 0 balsai
Straipsnio vertinimas
guest
0 Komentarai
Inline Feedbacks
Rodyti visus komentarus

Taip pat skaitykite: