News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Day: June 5, 2024

Rowery elektryczne z Lidla. Ile kosztują?
Dlahandlu.pl Polski

Rowery elektryczne z Lidla. Ile kosztują?

Lidl Polska w swoim internetowym asortymencie prezentuje atrakcyjną ofertę rowerów elektrycznych, które wyróżniają się wysoką jakością i przystępną ceną.

Read More
Rowery elektryczne z Lidla. Ile kosztują?
Dlahandlu.pl English

Electric bikes from Lidl. How much are?

In its online assortment, Lidl Polska presents an attractive offer of electric bicycles that are distinguished by high quality and affordable prices.

Read More
Rowery elektryczne z Lidla. Ile kosztują?
Dlahandlu.pl Lietuvių

Elektriniai dviračiai iš Lidl. Kiek yra?

Lidl Polska internetiniame asortimente pristato patrauklų elektrinių dviračių pasiūlymą, išsiskiriantį aukšta kokybe ir prieinamomis kainomis.

Read More
Hollywood Hair z aplikacją. Wykorzystaje sztuczną inteligencję do przedłużania włosów
Dlahandlu.pl Polski

Hollywood Hair z aplikacją. Wykorzystaje sztuczną inteligencję do przedłużania włosów

Hollywood Hair wprowadza na rynek aplikację, dzięki której można m.in. wirtualnie przedłużyć włosy i zobaczyć efekt z każdej strony w aplikacji. Narzędzie opracowano przy zastosowaniu sztucznej inteligencji (AL) oraz technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). W lipcu br. sieć uruchomi swój pierwszy salon w Londynie.

Read More
Hollywood Hair z aplikacją. Wykorzystaje sztuczną inteligencję do przedłużania włosów
Dlahandlu.pl English

Hollywood Hair with application. It will use artificial intelligence to extend hair

Hollywood Hair launches an application that allows you to, among others: Virtually extend your hair and see the effect from every side in the application. The tool was developed using artificial intelligence (AL) and augmented reality (AR) technology. In July this year the chain will launch its first showroom in London.

Read More
Hollywood Hair z aplikacją. Wykorzystaje sztuczną inteligencję do przedłużania włosów
Dlahandlu.pl Lietuvių

Holivudo plaukai su aplikacija. Plaukų ilginimui bus naudojamas dirbtinis intelektas

„Hollywood Hair“ paleidžia programą, kuri, be kita ko, leidžia: Praktiškai prailginkite plaukus ir pamatysite efektą iš visų pusių. Priemonė buvo sukurta naudojant dirbtinio intelekto (AL) ir papildytos realybės (AR) technologijas. Šių metų liepos mėn tinklas pradės savo pirmąjį saloną Londone.

Read More
Jak przekonać do swoich produktów sieci handlowe? Znakuj swoje towary
Dlahandlu.pl Polski

Jak przekonać do swoich produktów sieci handlowe? Znakuj swoje towary

Co zatem należy zrobić, aby nasze produkty miały wyższą wartość w oczach sprzedawców detalicznych i były chętniej wybierane od produktów konkurencji?

Read More
Jak przekonać do swoich produktów sieci handlowe? Znakuj swoje towary
Dlahandlu.pl English

How to convince retail chains to buy your products? Mark your goods

So what should we do to make our products have a higher value in the eyes of retailers and be more willingly chosen than competitors' products?

Read More
Jak przekonać do swoich produktów sieci handlowe? Znakuj swoje towary
Dlahandlu.pl Lietuvių

Kaip įtikinti prekybos tinklus pirkti jūsų gaminius? Pažymėkite savo prekes

Taigi, ką turėtume daryti, kad mūsų produktai turėtų didesnę vertę mažmenininkų akyse ir būtų labiau pasirinkti nei konkurentų produktai?

Read More
Magazyny rosną. W budowie kolejne 2,3 mln mkw.
Dlahandlu.pl Polski

Magazyny rosną. W budowie kolejne 2,3 mln mkw.

Według raportu firmy Newmark Polska „Rynek magazynowo-przemysłowy w Polsce, 1 kw. 2024 r.” wolumen transakcji najmu zawartych na rynku magazynowo-przemysłowym w Polsce nie przekroczył 1 mln mkw. Na koniec marca w budowie pozostawało ponad 2,3 mln mkw., a dostępność powierzchni w istniejących magazynach wzrosła po raz kolejny. Według prognoz ożywienie aktywności zarówno deweloperów, jak i najemców mogłyby jednak przynieść wyczekiwane od dłuższego czasu obniżki stóp procentowych.

Read More
Magazyny rosną. W budowie kolejne 2,3 mln mkw.
Dlahandlu.pl English

Warehouses are growing. Another 2.3 million sq m under construction.

According to the report by Newmark Polska "Warehouse and industrial market in Poland, Q1 2024" the volume of lease transactions concluded on the warehouse and industrial market in Poland did not exceed 1 million sq m. At the end of March, over 2.3 million sq m was under construction, and the availability of space in existing warehouses increased once again. According to forecasts, however, a revival in the activity of both developers and tenants could result from long-awaited interest rate cuts.

Read More
Magazyny rosną. W budowie kolejne 2,3 mln mkw.
Dlahandlu.pl Lietuvių

Sandėliai auga. Dar statoma 2,3 mln. kv.

Remiantis Newmark Polska ataskaita „Sandėlių ir pramonės rinka Lenkijoje, 2024 m. I ketvirtis“ Lenkijos sandėlių ir pramonės rinkoje sudarytų nuomos sandorių apimtis neviršijo 1 mln. kv.m. Kovo pabaigoje buvo statoma per 2,3 mln. kv. m, o esamuose sandėliuose vėl išaugo vietos. Tačiau, remiantis prognozėmis, tiek plėtotojų, tiek nuomininkų aktyvumas gali pagyvėti dėl ilgai lauktų palūkanų mažinimo.

Read More
Jakub Budych dyrektorem ds. rozwoju w Peakside
Dlahandlu.pl Polski

Jakub Budych dyrektorem ds. rozwoju w Peakside

Peakside Capital Advisors kontynuuje rozwój struktur wewnętrznych w Polsce. Do zespołu dołączył Jakub Budych, który objął stanowisko dyrektora ds. rozwoju. Będzie odpowiadał za ekspansję firmy w Polsce.

Read More
Jakub Budych dyrektorem ds. rozwoju w Peakside
Dlahandlu.pl English

Jakub Budych, development director at Peakside

Peakside Capital Advisors continues to develop internal structures in Poland. Jakub Budych joined the team as development director. He will be responsible for the company's expansion in Poland.

Read More
Jakub Budych dyrektorem ds. rozwoju w Peakside
Dlahandlu.pl Lietuvių

Jakub Budych, Peaksido plėtros direktorius

Peakside Capital Advisors toliau plėtoja vidaus struktūras Lenkijoje. Jakub Budych prisijungė prie komandos kaip plėtros direktoriaus. Jis bus atsakingas už įmonės plėtrą Lenkijoje.

Read More
Płatności biometryczne tęczówką oka wchodzą do salonów Empik
Dlahandlu.pl Polski

Płatności biometryczne tęczówką oka wchodzą do salonów Empik

Mastercard, PayEye i Empik ruszają z pilotażowym programem płatności opartych o fuzję biometrii tęczówki oka i twarzy.

Read More
Płatności biometryczne tęczówką oka wchodzą do salonów Empik
Dlahandlu.pl English

Iris biometric payments are now available in Empik stores

Mastercard, PayEye and Empik are launching a pilot program of payments based on the fusion of iris and facial biometrics.

Read More
Płatności biometryczne tęczówką oka wchodzą do salonów Empik
Dlahandlu.pl Lietuvių

„Iris“ biometrinius mokėjimus dabar galima įsigyti „Empik“ parduotuvėse

„Mastercard“, „PayEye“ ir „Empik“ pradeda bandomąją mokėjimų programą, pagrįstą rainelės ir veido biometrinių duomenų suliejimu.

Read More
Zauważenie problemu śmieciozy i troska o środowisko nie idą w parze
Dlahandlu.pl Polski

Zauważenie problemu śmieciozy i troska o środowisko nie idą w parze

Ponad połowa Polaków zauważa, że polskie rzeki są zanieczyszczone, nieco mniej dostrzega ten problem w lasach, nieużytkach i na ulicach. Jako największe śmieciowe bolączki na łonie natury wymieniają plastikowe butelki, worki i torby plastikowe oraz opakowania po napojach alkoholowych. Mimo tego, na pytanie, jakie działania podejmują w związku z tym, co trzecia osoba odpowiada, że nic nie robi.

Read More
Zauważenie problemu śmieciozy i troska o środowisko nie idą w parze
Dlahandlu.pl English

Noticing the problem of garbage and caring for the environment do not go hand in hand

More than half of Poles notice that Polish rivers are polluted, slightly less notice this problem in forests, wastelands and streets. They mention plastic bottles, plastic bags, and alcoholic beverage packaging as the biggest waste problems in nature. Despite this, when asked what actions they take in response to this, every third person answers that they do nothing.

Read More