News Pricer.lt

Prekybos naujienos

Day: November 30, 2019

o... MES PALYGINOM Pricer.lt

2019/11 Pricer.lt komanda inicijavo PREKIŲ ir PASLAUGŲ KAINŲ viešinimo kampaniją "o… MES PALYGINOM"

o… MES PALYGINOM Mes ėmemės aktualios iniciatyvos – VIEŠINTI PREKIŲ, PRODUKTŲ ir PASLAUGŲ KAINAS. Vartotojams, o ypatingai kasdieniniam vartojimui reikalingų prekių aiškios informacijos pateikimas, nepriklausomai nuo prekybos tinklų reklaminių kampanijų, tai būtinas laisvosios rinkos egzistavimo elementas. Savo viešinimo kampaniją pavadinome: o… MES PALYGINOM ir tikimės, kad vartotojams tai bus naudinga … Tyrimai: ŠVIEŽIA MĖSA 2019/11/25 […]

Read More
o... MES PALYGINOM Pricer.lt

2019/11 Pricer.lt team has launched an advertising campaign “a … WE COMPARED” for GOODS and SERVICES

and… WE HAVE COMPARED Today we have taken initiative, which seems to be as topical as ever – TO PUBLICIZE THE PRICES OF GOODS, PRODUCTS and SERVICES Providing consumers with clear information on the goods they need, especially for everyday consumption, irrespective of the marketing campaigns of the supermarkets, is a necessary element for the […]

Read More
o... MES PALYGINOM Pricer.lt

2019/11 Pricer.lt команда инициировала иформационную по сравнению цен на товары и услуги "а … МЫ СРАВНИЛИ"

о… МЫ СРАВНИЛИ Мы взяли на себя инициативу обнародовать цены на товары, продукты и услуги. Предоставление потребителям четкой информации о товарах, которые им нужны, особенно для повседневного потребления и независимо от маркетинговых кампаний супермаркетов, является необходимым элементом существования свободного рынка. Мы назвали нашу рекламную кампанию “а … МЫ СРАВНИЛИ” и надеемся, что пользователи сочтут ее […]

Read More
o... MES PALYGINOM Pricer.lt

2019/11 Pricer.lt komanda ir sākusi reklāmas kampaņu “a … MĒS SALĪDZINĀT” PRECĒM un PAKALPOJUMIEM

MES ARI SALIDZINAJAM Mēs nācām klajā ar steidzamu iniciatīvu – tā ir preču, produktu un pakalpojumu cenu publicēšana. Mēs piedāvājam pircējiem informāciju par pašām pieprasītākajām precēm ikdienas lietošanai, neatkarīgi no mārketinga pasākumiem lielveikalos, kas ir brīvā tirgus neatņemama sastāvdaļa. Mūsu reklāmas kampaņu mēs nosaucām: ARĪ MĒS SALĪDZINĀJĀM un ceram, ka pircēji  to pieņems kā noderīgu… […]

Read More